Reanimatie (BLS) en AED

Cursus AED Reanimatie voor Beginners en voor herhalingen

Basis opleiding Reanimatie en bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED)

Een AED is een apparaat dat steeds meer gezien wordt in het huidige straatbeeld. Het apparaat meet de hartfunctie en kan bij een fibrillerend hart een schok toedienen. Minimaal 70% van de hartproblemen worden veroorzaakt door een fibrillerend hart. Mensen die geholpen worden via reanimatie in combinatie met een AED, hebben een grotere overlevingskans.

Uit onderzoek blijkt dat ook ongetrainde mensen de AED succesvol kunnen inzetten maar een training verhoogt de kans op succes aanzienlijk. In geval van acute hartproblemen zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. In onze training wordt instructie gegeven over reanimatie in combinatie met het gebruik van de AED.

Reanimatie met AED

Cursus Basis opleiding reanimatie (BLS) en het bedienen van een AED

volgens de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Cursusduur 3 uur, overdag of ’s-avonds
Aantal cursisten Minimaal 6 personen, maximaal 12 personen
Cursusmateriaal Lesboek reanimatie van de NRR

Oefenmateriaal (reanimatiepop, AED)

Vereiste vooropleiding Geen
Toelatingseisen Goede beheersing van de Nederlandse taal

Minimale leeftijd: 16 jaar

Certificering Diploma reanimatie (BLS) en AED van de Hartstichting
Geldigheid Geadviseerd wordt om kennis te behouden jaarlijks een herhalingscursus te volgen
Bijzonderheden Er wordt met verschillende merken AED’s geoefend
Locatie De Rijstuin, Woudsweg 26 in Den Hoorn of externe locatie
Cursustarief € 35,00 meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursus

Herhaling Reanimatie met AED

Cursus Herhaling reanimatie (BLS) en het bedienen van een AED

volgens de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Cursusduur 3 uur, overdag of ’s-avonds
Aantal cursisten Minimaal 6 personen, maximaal 12 personen
Cursusmateriaal Lesboek reanimatie van de NRR

Oefenmateriaal (reanimatiepop, AED)

Vereiste vooropleiding Basis opleiding reanimatie (BLS) / AED volgen de NRR
Toelatingseisen Goede beheersing van de Nederlandse taal

Minimale leeftijd: 16 jaar

Certificering Diploma reanimatie (BLS) en AED van de Hartstichting
Geldigheid Om de kennis te behouden wordt geadviseerd jaarlijks een herhalingscursus te volgen
Bijzonderheden Ook reanimatie bij kinderen wordt geoefend
Locatie De Rijstuin, Woudseweg 26 in Den Hoorn of externe locatie
Cursustarief € 30,00 meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursus

Ons cursus aanbod:

Ben jij er klaar voor, als elke seconde telt?

Schrijf je direct in